ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΟΜΥ: Απο σήμερα οι αιτήσεις για τις 1.935 προσλήψεις

This post was originally published on this site

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχισε σήμερα  29/03/2021 και ώρα 09:00 και λήγει την 12/04/2021 και ώρα 23:59 . Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό τόπο. Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: