ΔΙΑΦΟΡΑ

Τα 74 προπτυχιακά τμήματα των 14 ΑΕΙ που σε κάνουν κατευθείαν “masterούχο”

This post was originally published on this site

img

Κατευθείαν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος τους και όχι προπτυχιακό δίπλωμα, απονέμεται σε 74 τμήματα 14 ελληνικών πανεπιστημίων.

Πρόκειται για τμήματα που ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Επίσης εκκρεμεί η σχετική απόφαση του υπουργείου Παιδείας για άλλα 16 τμήματα , τα οποία βρίσκεται στη διαδικασία γνωμοδοτήσεων από Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (πρώην ΑΔΙΠ).

https://ergasiakanea.eu/category/plus/ekpedefsi/feed

%d bloggers like this: