ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε ποια επαγγέλματα δημιουργήθηκαν οι περισσότερες θέσεις εργασίας στην εποχή της πανδημίας

This post was originally published on this site

Οι υπάλληλοι γραφείου, οι ανειδίκευτοι εργάτες, οι πωλητές και οι οδηγοί ήταν το 2020 τα δυναμικότερα επαγγέλματα από πλευράς δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην Κεντρική Μακεδονία, όπως αυτά καταγράφονται στα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Μηχανισμός Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στη σχετική λίστα ακολουθούν, κατά…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: