ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε διαδικτυακή πλατφόρμα θα εγγράφονται τα συνδικάτα και οι φορείς των εργοδοτών

This post was originally published on this site

Από 1.1.2022 τα δύο νέα μητρώα, συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται στη λειτουργία των συνδικάτων και των εργοδοτικών οργανώσεων με τα δύο νέα μητρώα (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και (ΓΕ. ΜΗ.Ο.Ε.) που θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή ως βάση δεδομένων στο ΠΣ ΕΡ-ΓΑΝΗ II από 1.1.2022…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: