ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πώς αμείβεται η νυχτερινή εργασία

This post was originally published on this site

Στους μισθωτούς που απασχολούνται υπερωριακώς κατά τις νυχτερινές ώρες,δηλαδή 22:00 μ.μ. – 06:00 π.μ., είτε καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της νύχτας, είτε μόνο σε ορισμένες νυχτερινές ώρες και ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνεχή ή έκτακτη απασχόληση, καταβάλλονται οι εκάστοτε νόμιμες αποδοχές προσαυξημένες κατά 25%. Οι νόμιμες αποδοχές,όπως αναφέρει ο…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: