ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πως αμείβονται οι εργαζόμενοι σε νυχτερινή εργασία

This post was originally published on this site

Οι εργαζόμενοι που πραγματοποιούν νυχτερινή εργασία, δικαιούνται να λάβουν το θεσπισμένο ελάχιστο όριο του ημερομισθίου προσαυξημένο κατά 25%, που υπολογίζεται στο υποχρεωτικώς θεσπισμένο ελάχιστο όριο ημερομισθίου. του Βασίλειου Παπαβασιλείου -Οικονομολόγου, Μ.Β.Α. Δηλαδή η προσαύξηση 25% για την παροχή νυχτερινής εργασίας υπολογίζεται επί του νόμιμου ημερομισθίου ή του 1/25 του νόμιμου…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: