ΔΙΑΦΟΡΑ

Πυροσβεστική: Κοινοποίηση πίνακα προσλαμβανομένων ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

This post was originally published on this site

«Κοινοποίηση πίνακα προσλαμβανομένων ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Πυροσβεστικό Σώμα για κάλυψη κενών θέσεων» Δείτε τον πίνακα με όλα τα ονόματα εδώ

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: