ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόωρη σύνταξη: Τελευταία ευκαιρία για «έξοδο» πριν τα 62

This post was originally published on this site

img

Το 2021 υπάρχουν αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης, αλλά επιτρέπεται για τους παλαιούς ασφαλισμένους να κατοχυρώσουν ή ακόμη καλύτερα να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σε ηλικίες κάτω των 62 ετών.

Οι αλλαγές – σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος – που θα τρέξουν το 2021 δίνουν την ευκαιρία σε πολλούς ασφαλισμένους να πάρουν πλήρη σύνταξη πριν από τα 67 και μειωμένη πριν από τα 62 κατοχυρώνοντας μικρότερες ηλικίες, ακόμη και αν τις συμπληρώσουν μετά το 2022.

Η βασική διαφορά είναι ότι όσοι δεν κατοχυρώσουν ευνοϊκότερα όρια συνταξιοδότησης το 2021 οδηγούνται υποχρεωτικά για σύνταξη με τις προϋποθέσεις που θα ισχύσουν από το 2022, που είναι:

 • Πλήρης σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης.
 • Πλήρης σύνταξη στα 67 με λιγότερα από 40 χρόνια ασφάλισης.
 • Μειωμένη σύνταξη στα 62.

Με το καθεστώς που θα είναι σε ισχύ το 2021, οι παλαιοί ασφαλισμένοι μπορούν να κλειδώσουν την έξοδο στη σύνταξη με όρια ηλικίας διαφορετικά ανά Ταμείο, όπως για παράδειγμα:

 • Στα 60,3 για πλήρη σύνταξη με 37ετία στο Δημόσιο.
 • Στα 56,9 για μειωμένη σύνταξη μητέρων με ανήλικο από ΙΚΑ.
 • Στα 61,6 για πλήρη σύνταξη με 35ετία.

Οι κατοχυρώσεις των ορίων ηλικίας πριν από τα 67 και τα 62 καταργούνται από το 2022, ενώ όσοι κλειδώσουν μικρότερες ηλικίες το 2021 διασώζονται και μετά το 2022.

Το κέρδος από όσους επιλέξουν την πρόωρη έξοδο είναι διπλό καθώς:

 1. Μπορούν να αποχωρήσουν ως και 10 έτη νωρίτερα (π.χ. με 30 αντί 40 χρόνια ασφάλισης) και σε ηλικίες 60-62 ετών αντί 67.
 2. Το πέναλτι μείωσης της σύνταξης επιβάλλεται μόνον στο ποσό της εθνικής σύνταξης και φτάνει στα 115 ευρώ. Μέρος της ποινής αυτής απορροφάται όμως από την αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης που έχει μεγαλύτερα ποσά μετά τα 30 έτη ασφάλισης.

Τα οφέλη για όσους επιλέξουν την πρόωρη έξοδο το 2021 συνοψίζονται στο παρακάτω παράδειγμα:

 • Ασφαλισμένος με 33 έτη στο Δημόσιο και ηλικία 58 ετών κατοχυρώνει την έξοδο με πρόωρη σύνταξη άμεσα. Με συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ θα πάρει ανταποδοτική σύνταξη 485 ευρώ με τα ενισχυμένα ποσοστά του Νόμου 4670 και την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ. Επειδή αποχωρεί 9 χρόνια πριν από τα 67 που είναι το όριο ηλικίας που θα έπαιρνε πλήρη σύνταξη, θα έχει το πέναλτι του 30% στην εθνική σύνταξη και θα χάσει 115 ευρώ. Το τελικό ποσό σύνταξης θα είναι 754 ευρώ μικτά (485+384-115=754). Με τα ποσοστά του Νόμου 4387 (νόμου Κατρούγκαλου) η ανταποδοτική σύνταξη θα ήταν 460 ευρώ, ενώ τώρα παίρνει 25 ευρώ παραπάνω (485 ευρώ) και συμψηφίζει κατά ένα μέρος το πέναλτι από τη μείωση της εθνικής σύνταξης.

(*) Τα ποσά είναι μικτά και έχουν υπολογιστεί με τη μέγιστη ποινή μείωσης κατά 115 ευρώ ή κατά 30% στην εθνική σύνταξη με αποχώρηση 5 ή περισσότερα χρόνια πριν από το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης.

Σύνταξη ΙΚΑ πριν από τα 62

Από το ΙΚΑ, πρόωρη σύνταξη πριν από τα 62 παίρνουν:

 1. Οι μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 και συμπλήρωσαν ως το 2010, 2011 και 2012 τις 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο παιδί. Με αυτές τις προϋποθέσεις κατοχυρώνουν για τα αντίστοιχα έτη την πρόωρη έξοδο με τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών και την πλήρη με τις ηλικίες των 55, 57 και 60. Οσες συμπληρώνουν τις ηλικίες αυτές μετά τις 19/8/2015 παίρνουν μειωμένη από 55 ως 62 ετών και πλήρη από 56,6 ετών ως 67 ετών, εκτός αν έχουν 40 έτη οπότε μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη στα 62.
 1. Οι γυναίκες που συμπληρώνουν ως το 2012 τις 10.000 ημέρες ασφάλισης (33,3 έτη). Δικαιούνται πρόωρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώσουν τα 55, 56 και 56,5. Το πέναλτι είναι κατεβαίνει στο 18% αντί 30%. Οσες συμπληρώνουν τις παραπάνω ηλικίες από 19/8/2015 και μετά παίρνουν μειωμένη από 56,6 ετών ως 62 ετών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην τελευταία προ της συνταξιοδότησης 5ετία πρέπει να έχουν 100 ένσημα ανά έτος.

Για παράδειγμα:

 • Ασφαλισμένη με 5.500 ένσημα το 2011 έχει κατοχυρώσει την ηλικία των 52 για μειωμένη και τα 57 για πλήρη. Αν έκλεισε τα 52 το 2016, θα πάρει σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που είναι 56,9 ετών, ενώ για πλήρη σύνταξη θα περιμένει πρώτα να γίνει 57 ετών (το 2021) και να βγει με όριο ηλικίας 65,9 ετών.
 • Ασφαλισμένη με 10.000 ένσημα το 2012 έχει κατοχυρώσει την ηλικία των 56,6 για μειωμένη και τα 58,6 για πλήρη. Αν έκλεισε τα 56,6 το 2017, θα πάρει μειωμένη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που είναι 60,5 ετών, ενώ για πλήρη σύνταξη θα βγει με το όριο που ισχύει το 2019 για την ηλικία των 58,6 ετών, που είναι 63 ετών και 10 μήνες.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη με 10.500 ένσημα στο ΙΚΑ

Με 10.500 ένσημα ως το 2011 (πλήρης σύνταξη)
Ηλικία 58 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 59,6
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62
Με 10.500 ένσημα το 2012 (πλήρης σύνταξη)
Ηλικία 59 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 60,2
το 2018 60,6
το 2019 60,11
το 2020 61,3
το 2021 61,8
το 2022 62

Ορια ηλικίας μητέρων με ένσημα ΙΚΑ πριν από το 1993

 1. Για πλήρη σύνταξη
Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010, κατοχύρωση του 55ου έτους
Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67
Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2011, κατοχύρωση του 57ου έτους
Ηλικία 57 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 59,6
το 2017 60,9
το 2018 62
το 2019 63,3
το 2020 64,6
το 2021 65,9
το 2022 67
 1. Μειωμένη σύνταξη
Με 5.500 ένσημα και ανήλικο ως το 2011, κατοχύρωση του 50ού ή του 52ου έτους
Ηλικία 50-52 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
έως 31/12/2015 55
το 2016 56,9
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,10
από 1ης/1/2020 62
Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2012 κατοχύρωση του 55ου έτους
Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
έως 18/8/2015 55
έως 31/12/2015 56,6
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
από 1ης/1/2019 62

Ορια ηλικίας γυναικών με 10.000 ένσημα

 1. Πλήρης σύνταξη
Με 10.000 ένσημα το 2011, κατοχύρωση ηλικίας 58 ετών
Ηλικία 58 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 61,5
το 2018 62,6
το 2019 63,8
το 2020 64,9
το 2021 65,11
το 2022 67
Με 10.000 ένσημα στο 2012 κατοχύρωση ηλικίας 58,6 ετών
Ηλικία 58,6 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 61,8
το 2018 62,9
το 2019 63,10
το 2020 64,11
το 2021 65,11
το 2022 67
 1. Μειωμένη σύνταξη
Με 10.000 ένσημα το 2011, κατοχύρωση ηλικίας 56 ετών
Ηλικία 56 Ηλικία συνταξιοδότησης
έως 18/8/2015 56
έως 31/12/2015 57,5
το 2016 58,9
το 2017 60,2
το 2018 61,6
Από 1ης/1/2019 62
Με 10.000 ένσημα το 2012 κατοχύρωση ηλικίας 56,6 ετών
Ηλικία 56,6 Ηλικία συνταξιοδότησης
έως 18/8/2015 56,5
έως 31/12/2015 57,10
το 2016 59,2
το 2017 60,5
το 2018 61,9
από 1ης/1/2019 62

Πηγή: εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

https://ergasiakanea.eu/category/ikonomia/feed

%d bloggers like this: