ΔΙΑΦΟΡΑ

Πρόσληψεις εποχικού προσωπικού στο ΔΕΔΔΗΕ

This post was originally published on this site

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Ζακύνθου   Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 Παράρτημα Ανακοίνωσης Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ Έντυπο Αίτησης Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων   Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 08/06/2021 εως και 17/06/2021

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: