ΔΙΑΦΟΡΑ

Προσλήψεις στο Επιμελητήριο Αρκαδίας

This post was originally published on this site

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας στο πλαίσιο της Πράξης «Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 3 άτομα. Ο χρόνος απασχόλησης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 1-5-2022. Δείτε την πρόσκληση εδώ  

Source

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/

%d bloggers like this: