ΔΙΑΦΟΡΑ

Προσλήψεις στο Δημόσιο τομέα: 10 άτομα στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης

This post was originally published on this site

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. ΣΟΧ 1/2021  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με το άρθ. 21 του Ν.2190/94, όπως…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: