ΔΙΑΦΟΡΑ

Προσλήψεις στο Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων “ΜΕΡΙΜΝΑ”

This post was originally published on this site

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων “ΜΕΡΙΜΝΑ” ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών και όχι πέραν της 31/07/2022. Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: