ΔΙΑΦΟΡΑ

Προσλήψεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

This post was originally published on this site

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: