ΔΙΑΦΟΡΑ

Προσλήψεις Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

This post was originally published on this site

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: