ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ στους ΟΤΑ (τροπολογία)

This post was originally published on this site

Τη δυνατότητα της παράτασης συμβάσεων προσωπικού ΙΔ.Ο.Χ που απασχολείται στους ΟΤΑ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με τον νόμο 4745/2020 δίνει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Ειδικότερα στο άρθρο 11 της τροπολογίας σημειώνεται ότι η παράταση των συμβάσεων αφορά όσες είναι ενεργές κατά τη δημοσίευση της τροπολογίας. Η…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: