ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Παιδικές κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2021: Ποιοι εργαζόμενοι και άνεργοι είναι δικαιούχοι

This post was originally published on this site

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 1. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος ορίζονται γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) τέκνων κατά την έννοια της παρ. 2 του παρόντος, που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2021: α) ασφαλισμένοι που πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: