TRAVEL

Παγώνουν οι συμβάσεις παραχώρησης για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας

This post was originally published on this site

“Πάγο” σε κάθε νέα σύμβαση παραχώρησης για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας επιβάλλουν, με κοινή υπουργική απόφαση, τα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την απόφαση, μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2024 δεν θα είναι δυνατή η υπογραφή καμίας σύμβασης παραχώρησης, είτε μέσω διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας (για μη όμορους), είτε μέσω απευθείας παραχωρήσεων (για όμορους), καθώς δεν θα εκκινούν ή συνεχίζονται σχετικές προκαταρκτικές διαδικασίες παραχώρησης. Αν έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές διαδικασίες παραχώρησης, αυτές ματαιώνονται αυτομάτως. Ωστόσο, δεν επηρεάζονται οι συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού που έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης.

Διαβάστε επίσης → Φεύγουν από τους δήμους οι δημοπρασίες για παραχώρηση αιγιαλών

Βάσει του προσφάτως προτεινόμενου νομοσχεδίου από τον Υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, ανακοινώθηκε ένα νέο πλαίσιο για την παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στο να αποτραπεί η επανάληψη των περσινών καλοκαιρινών φαινομένων, όπως το “κίνημα της πετσέτας” και οι διαμαρτυρίες των λουομένων για μεγάλες παραβάσεις από την πλευρά των επιχειρηματιών και των beach bar.

Πώς θα γίνονται οι διαγωνισμοί

Σημαντικό σημείο του νέου νομοσχεδίου είναι ο τρόπος εκμετάλλευσης των παραλιών, καθώς στο εξής οι διαγωνισμοί δεν θα γίνονται από τους δήμους, αλλά θα διενεργούνται ψηφιακά από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου.

Στόχος είναι να διασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια της όλης διαδικασίας και θα μπει τέλος στις προφορικές άδειες που έδιναν πολλοί δήμοι, μέχρι να ολοκληρωθεί η τεράστια γραφειοκρατία.

Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ποσοστού πάνω από το 50% του συνολικού εμβαδού κάθε παραλίας, ποσοστό το οποίο μειώνεται στο 30 % για περιοχές Natura.

Έτσι, αν μια παραλία έχει εμβαδόν π.χ. 20 στρέμματα, τα 10 στρέμματα τουλάχιστον θα πρέπει να είναι ελεύθερα ενώ τίθεται επιπλέον ελάχιστη απόσταση 6 μέτρων (3 μέτρα εκατέρωθεν) μεταξύ των παραχωρήσεων.

Κάθε παραχώρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 τ.μ. Περαιτέρω τίθεται πλαφόν στο εμβαδόν της έκτασης στην οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών κλπ. το οποίο είναι μέχρι 60 % της παραχωρούμενης έκτασης (30 % για περιοχές Natura).

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι ομπρέλες και ξαπλώστρες σε κάθε παραχώρηση δεν μπορούν να καταλαμβάνουν πάνω από 300 τ.μ. (το 60 % της έκτασης) ή 150 τ.μ. σε περιοχές Natura.

Θα καθιερωθεί νέα τιμή εκκίνησης με βάση την αντικειμενική αξία με συντελεστή βαρύτητας ανά περιοχή και υποχρεωτική ολοκλήρωση της παραχώρησης έως 31 Μαρτίου κάθε έτους. Ωστόσο, ειδικά για τη φετινή χρονιά το χρονοδιάγραμμα τίθεται έως τις 15 Μαϊου.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, τα τετραγωνικά παραχωρούμενης έκτασης θα είναι προκαθορισμένα, ενώ ο αιγιαλός θα καταγραφεί ηλεκτρονικά. Μάλιστα, θα καθιερωθεί και το πλαίσιο για τις «απάτητες παραλίες» για περιοχές Natura.

Μάλιστα, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών προανήγγειλε πως θα υπάρχει διαβούλευση με τους Δήμους σχετικά με τους διαγωνισμούς αξιοποίησης των παραλιών.

Στο ηλεκτρονικό σύστημα εισάγονται τα εξής στοιχεία:

α) Το τμήμα του αιγιαλού που θα παραχωρηθεί, προσδιορισμένο ως πολύγωνο,

β) η έναρξη και η λήξη της παραχώρησης εντός του έτους,

γ) η διάρκεια της παραχώρησης και

δ) ο χρόνος διενέργειας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

ε) οι όροι της σύμβασης παραχώρησης.

Οι συμβάσεις παραχώρησης θα έχουν διάρκεια μέχρι τρία έτη. Στη λήξη του διαγωνισμού το ηλεκτρονικό σύστημα εξάγει αυτόματα σχέδιο σύμβασης το οποίο περιέχει τους όρους της παραχώρησης, το μίσθωμα, και τον τρόπο καταβολής του και το αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον πλειοδότη.

Ρυθμίζεται το καθεστώς για τις όμορες επιχειρήσεις (είναι οι περιπτώσεις όπου πίσω από τον αιγιαλό ή την παραλία, βρίσκεται ο χώρος όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρεμβάλλεται μεταξύ τους οδός, πλατεία ή άλλος κοινόχρηστος χώρος ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή στην ΕΤΑΔ).

Οι παραχωρήσεις σε όμορες επιχειρήσεις γίνονται με την τιμή εκκίνησης που θεσπίζει το σχέδιο νόμου για τις δημοπρασίες, προσαυξημένη κατά 20 % με μέγιστη διάρκεια επίσης τα τρία χρόνια.

Ομοίως για συμβάσεις παραχώρησης αυτής της κατηγορίας που συνάπτονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ορίζεται ως κατώτατο το μέγιστο μίσθωμα για την ίδια περιοχή που συμφωνήθηκε σε συμβάσεις μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.

Στη διαδικασία αυτή (των όμορων επιχειρήσεων) εντάσσονται ξενοδοχειακά καταλύματα, κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία, επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής και επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ομπρελών και ξαπλωστρών, εφόσον φυσικά υποβάλουν σχετικό αίτημα.

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν συνεχόμενες όμορες επιχειρήσεις, προβλέπεται υποχρεωτικά ελεύθερη ζώνη πλάτους 6 μέτρων για την πρόσβαση του κοινού (3 μέτρα σε κάθε πλευρά).

Πρόστιμα

Οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν αυστηρά πρόστιμα, τα οποία θα καταγράφονται αυτόματα στο σύστημα αμέσως με τον εντοπισμό της παράβασης. Εάν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί εντός 48 ωρών, για παράδειγμα αποσύροντας παράνομα τοποθετημένες ομπρέλες και ξαπλώστρες με δικά του έξοδα, τότε ο δήμος θα αναλαμβάνει την απομάκρυνση.

Το καθορισμένο πρόστιμο θα είναι τετραπλάσιο της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση πλήρους κατάληψης χωρίς καμία σύμβαση παραχώρησης, ο χώρος θα σφραγίζεται επιτόπου. Εάν υπάρχει σύμβαση αλλά παρατηρηθεί υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου, θα επιβάλλεται πρόστιμο τετραπλάσιο του αντιτίμου για την επιπλέον καταληφθείσα έκταση.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι οι ποινές θα εφαρμόζονται κλιμακωτά, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της κατάληψης, υπό τη λογική ότι «δεν μπορούμε να εξισώνουμε το ένα τετραγωνικό με τα χίλια».

Οι έλεγχοι θα διεξάγονται από μικτά κλιμάκια, παρόμοια με εκείνα που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο καλοκαίρι στη Μύκονο, συμπεριλαμβανομένων στελεχών από το Υπουργείο Οικονομικών, την ΑΑΔΕ, τους δήμους, την αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές, με επικεφαλής ένα εισαγγελέα.

Το άρθρο Παγώνουν οι συμβάσεις παραχώρησης για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας εμφανίστηκε πρώτα στο TravelDailyNews Greece & Cyprus.

Παγώνουν οι συμβάσεις παραχώρησης για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας

%d bloggers like this: