ο καθηγητής Οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ Κοζομπόλης

ο καθηγητής Οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ Κοζομπόλης