ΔΙΑΦΟΡΑ

Ο απόλυτος εμπαιγμός των ανέργων!

This post was originally published on this site

Eχθές ο ΟΑΕΔ, στην Έκθεση που δημοσίευσε για τον μήνα Οκτώβριο 2020, ανακοίνωσε 1.043.709 ανέργους συνολικά! Σύμφωνα με τον πίνακα στη σελ. 4 της ίδιας Έκθεσης που παρατίθεται κατωτέρω, από το σύνολο των 1.043.709 ανέργων, οι 527.387 είναι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή άνεργοι για περισσότερο από 12 μήνες. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση,…

Source

Αρχική%d bloggers like this: