TRAVEL

Ορίζοντες: Στρατηγική, καινοτομία, επιχειρηματικότητα για τον ελληνικό τουρισμό

This post was originally published on this site

Smaller text size Larger text size

Τουριστική πολιτική

Ορίζοντες: Στρατηγική, καινοτομία, επιχειρηματικότητα για τον ελληνικό τουρισμό

Βίκυ Καραντζαβέλου – 16 Δεκέμβριος 2020, 09:52

Οι ‘Ορίζοντες’ είναι μια πρωτοβουλία του καθηγητή κ. Δημήτρη Μπούχαλη με το TravelDailyNews Network. Ο καθηγητής Δημήτριος Μπούχαλης είναι ειδικός στρατηγικής διοίκησης και μάρκετινγκ με εξειδίκευση στην εφαρμογή της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών στις βιομηχανίες τουρισμού, ταξιδίων, φιλοξενίας και αναψυχής. Οι ‘Ορίζοντες’ θα συμβάλουν στον δημόσιο διάλογο για τον σχεδιασμό και προγραμματισμό του τουρισμού της Ελλάδας προς το 2030 με βάση επιστημονική προσέγγιση και διεθνή πρακτική.

Ο τουρισμός έχει αποδειχθεί στυλοβάτης όχι μόνο της ελληνικής οικονομίας, αλλά και ο αρωγός της κοινωνίας ειδικά στις νησιωτικές και περιφερειακές περιοχές. Η πανδημία του COVID-19 δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα στο παγκόσμιο στερέωμα του τουρισμού. Mε δεδομένο ότι η Ελλάδα πήγε σε γενικές γραμμές αρκετά καλά, πρέπει μέσα σε αυτό το πλαίσιο να κεφαλαιοποιήσει αυτή την επιτυχημένη πορεία και ειδικά στον κλάδο του τουρισμού. Η τουριστική περίοδος του 2021 παραμένει δύσκολη για προβλέψεις, παρά τα αισιόδοξα σενάρια από την εύρεση του εμβολίου και τις νέες θεραπείες. Στο μεταξύ οι παγκόσμιες εξελίξεις και ο ανταγωνισμός δημιουργούν νέες συνθήκες που απαιτούν προγραμματισμό, στρατηγική, και οργάνωση τόσο σε επίπεδο εθνικών, περιφερειακών και τοπικών προορισμών όσο και επιχειρήσεων. Η επαγγελματοποίηση, ψηφιοποίηση και καινοτομία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την συνδημιουργία αξίας για όλους τους συμβαλλομένους. Τα κανάλια διανομής, η τεχνολογία και η στρατηγική μάρκετινγκ αποτελούν την αιχμή του δόρατος καθώς και την βάση για τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος. Tο βασικό ζητούμενο στον κλάδο του τουρισμού είναι η εφαρμογή μιας στρατηγικής που θα πρέπει να μας βοηθήσει να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και την αεισφορία μας. Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σοβαρό επιστημονικό διάλογο, να μελετήσουμε της κατά περιοχές και περίσταση βέλτιστες προοπτικές, να αφουγκραστούμε της τοπικές κοινωνίες και να μάθουμε από την παγκόσμια βέλτιστη εμπειρία. Η εμπλοκή της βιομηχανία και η ισχυροποίηση της μικρής τουριστικής επιχείρησης καθώς και η συνεννόηση και συνεργασία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο είναι απαραίτητες. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από τον τουρισμό με βάση την και την κεφαλοποίηση της προσπάθειας όλων των εμπλεκομένων.

Οι “Ορίζοντες” είναι μια πρωτοβουλία του καθηγητή Δημήτρη Μπούχαλη με το TravelDailyNews Network. Ο καθηγητής Δημήτριος Μπούχαλης είναι ειδικός στρατηγικής διοίκησης και μάρκετινγκ με εξειδίκευση στην εφαρμογή της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών στις βιομηχανίες τουρισμού, ταξιδίων, φιλοξενίας και αναψυχής. Είναι διευθυντής του εργαστηρίου ηλεκτρονικού τουρισμού (eTourism Lab) και αναπλ. διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου για την Έρευνα Τουρισμού και Φιλοξενίας στο Πανεπιστήμιο Bournemouth της Αγγλίας. Το ερευνητικό του έργο  είναι ευρέως γνωστό, με πάνω από 47.000 ετεροαναφορές παγκοσμίως, με H index 91. Βρίσκεται στην 1η θέση ετεροαναφορών για διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, 2η θέση για τουρισμό, 18η για στρατηγική και 30η για μάρκετινγκ στο Google Scholar.

Οι “Ορίζοντες” καλούν τους τουριστικούς ανθρώπους και τους τουριστικούς φορείς σε ανταλλαγή απόψεων μέσω τακτικών online συναντήσεων με θέματα:

  • Τη στρατηγική και ανταγωνιστικότητα
  • Το σχεδιασμό και προγραμματισμό
  • Το marketing και το branding
  • Την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση
  • Τη διανομή και την στρατηγική καναλιών επικοινωνίας και πωλήσεων
  • Τη διοίκηση μικρών τουριστικών μονάδων με καινοτομικές στρατηγικές
  • Τη διοίκηση προσωπικού και ενδυνάμωση
  • Την αειφορία και τις περιβαλλοντικές στρατηγικές
  • Τη διαχείριση τουριστικών προορισμών

Η δυναμική συζήτηση με ειδικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα επιτρέψει την ανταλλαγή τεκμηριωμένων απόψεων και θα βοηθήσει την κατανόηση σύνθετων εννοιών. Θα βοηθήσει, επίσης, την εκπαίδευση των ανθρώπων του τουρισμού της Ελλάδας και θα συμβάλει στο να κατανοήσουν την ανταγωνιστικότητα και τις διεθνείς τάσεις. Έμφαση θα δοθεί σε ρεαλιστικές προσεγγίσεις που βοηθούν την μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση και τους τουριστικούς προορισμούς.

Οι “Ορίζοντες” θα συμβάλουν επίσης στον δημόσιο διάλογο για τον σχεδιασμό και προγραμματισμό του τουρισμού της Ελλάδας προς το 2030 με βάση επιστημονική προσέγγιση και διεθνή πρακτική.

Η συμμετοχή στους “Ορίζοντες” θα είναι δωρεάν για τους ανθρώπους που νοιάζονται για τον ελληνικό τουρισμό είτε βρίσκονται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, στα πλαίσια της συστράτευσης για την επανεκκίνηση, την ενδυνάμωση, και τη αποτελεσματική στρατηγική και λειτουργία του ελληνικού τουρισμού.

http://www.traveldailynews.gr/news/article/74061

%d bloggers like this: