ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η προθεσμία και οι προϋποθέσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις

This post was originally published on this site

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), όταν η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης ή η τελευταία πιθανή ημερομηνία εκπρόθεσμης υποβολής, συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε θεωρείται ότι συμπίπτει με την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: