ΔΙΑΦΟΡΑ

ΟΠΕΚΑ- ΣΟΧ 1/2021: Αποτελέσματα για την πρόσληψη 8 ατόμων ΥΕ – Πίνακας με τα ονόματα

This post was originally published on this site

ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη οκτώ ατόμων ΥΕ. Πίνακας με τα ονόματα προσληπτέων και απορριπτέων/ Παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να δείτε τα ονόματα όλων των υποψηφίων, αλλά και των προσληπτέων και των απορριπτέων  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: