ΔΙΑΦΟΡΑ

ΟΑΕΔ: Πόσες ημέρες έχω προθεσμία να καταθέσω την καταγγελία σύμβασης μισθωτού

This post was originally published on this site

Πόσες ημέρες έχω προθεσμία να καταθέσω την καταγγελία σύμβασης μισθωτού (ορισμένου ή αορίστου χρόνου);

Εάν το καθυστερήσω, θα υποστώ κυρώσεις; Βάσει ποιας νομοθεσίας;

Υποχρεούστε να αναγγείλετε το έντυπο της καταγγελίας σύμβασης αορίστου (Ε6) χρόνου ή ορισμένου χρόνου (Ε7) μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από της ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Ειδικά στο έντυπο της καταγγελίας σύμβασης αορίστου χρόνου (Ε6) θα πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του απολυόμενου και η ημερομηνία παραλαβής από αυτόν. Η αναγγελία της καταγγελίας σύμβασης εργασίας (με ή χωρίς προειδοποίηση) γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με την διαδικασία που περιγράφεται στο αρθ.3, παρ.η της ΥΑ 29502/85/1-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08.9.2014) (εκτός των εξαιρέσεων από τη ηλεκτρονική υποβολή, λόγω ένταξης στις μεταβατικές διατάξεις του αρθ.9 της ΥΑ, που υποβάλλουν με προσέλευση και κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ).

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: