ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέες θέσεις εργασίας στη Frontex (προκηρύξεις)

This post was originally published on this site

Σύμφωνα με τα με Α.Π.6867/18-10-2021 και Α.Π.7005/20-10-2021 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία: Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους: https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00131 https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00061 Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: