ΔΙΑΦΟΡΑ

Λοιπό Επικουρικό Προσωπικό 6η ΥΠΕ: Νέοι πίνακες κατάταξης

This post was originally published on this site

15-04-2021 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 (ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ).   15.4.2021 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ   15.4.2021 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ   15.4.2021 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ   15.4.2021 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: