ΔΙΑΦΟΡΑ

Λοιπό Επικουρικό Προσωπικό 3η ΥΠΕ: Νέοι πίνακες κατάταξης

This post was originally published on this site

Πίνακες Κατάταξης Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού 16-04-2021: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΜ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: