ΔΙΑΦΟΡΑ

Λοιπό Επικουρικό Προσωπικό 1η ΥΠΕ: Νέοι πίνακες κατάταξης

This post was originally published on this site

Επικαιροποιημένοι Πίνακες Κατάταξης Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού, με βάση την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.39470/23-6-2020 (Β΄2596), όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπ’αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/25-11-2020(Β’ 5227), όπως τροποποιήθηκε με την Γ4β/Γ.Π.οικ. 10394/17-02-2021 (Β’ 698) Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΠΕ Λοιπό…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: