ΔΙΑΦΟΡΑ

Λοιπό Επικουρικό Προσωπικό: Το υποχρεωτικό δικαιολογητικό που πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

This post was originally published on this site

Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος πρέπει να προσκομίσει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 207 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130) δικαιολογητικά.»  Δείτε παρακάτω: Άρθρο 207 Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου Σε περίπτωση εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 δύναται να προσλαμβάνεται για τους φορείς που εντάσσονται…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: