ΔΙΑΦΟΡΑ

Λοιπό Επικουρικό Προσωπικό: Τα αποτελέσματα όλων των ΥΠΕ – Έως πότε οι ενστάσεις

This post was originally published on this site

img

Παρακάτω μπορείτε να δείτε Συγκεντρωτικό Πίνακα Κατάταξης καθώς και τους Πίνακες Κατάταξης ανά κλάδο και ειδικότητα, λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού έτους 2020 (Δεκέμβριος 2020) ανά ΥΠΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 7980 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα», οι ενστάσεις όσον αφορά την μοριοδότηση υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημέρων (λήξη ημερομηνίας υποβολής ένστασης 29/12/2020). 

Στο συνημμένο αρχείο παρακάτω η αίτηση ενστάσεων.

Αρχείο: Αρχείο ένστασης στο ΑΣΕΠ

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: