ΔΙΑΦΟΡΑ

Λοιπό Επικουρικό Προσωπικό: Αποτελέσματα 1ης, 2ης και 3ης ΥΠΕ (Δεκέμβριος 2020-Β)

This post was originally published on this site

img

1η ΥΠΕ

Ανάρτηση Πινάκων Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού

Πίνακες Κατάταξης Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού, με βάση την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.39470/23-6-2020 (Β΄2596), όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπ’αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/25-11-2020(Β’ 5227)

4ος ΠΙΝΑΚΑΣ (υποβολή αιτήσεων  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΠΕ

Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΤΕ

Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΔΕ

Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΥΕ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 1ης ΥΠΕ

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., από τις 25-12-2020 και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών (ημερομηνία λήξης υποβολής ενστάσεων είναι μέχρι και 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021).

2η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΛΟΙΠΟΥ, ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ανακοινώνεται η ανάρτηση σήμερα Παρασκευή 24/12/2020 στην ιστοσελίδα της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου των Πινάκων Κατάταξης Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού προσωπικού, των οποίων οι αιτήσεις ολοκληρώθηκαν 22-12-2020 με βάση την με αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 460 τεύχος Β) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. Γ4β/Γ.Π.39470/23-6-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2596 τεύχος Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με την με αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/25-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5227 τεύχος Β).

Ενστάσεις επί των Πινάκων Κατάταξης μπορούν να υποβληθούν στο ΑΣΕΠ από 25-12-2020 και για 15 ημέρες,  σύμφωνα με την σχετική Κ.Υ.Α..

Δείτε τους πίνακες εδώ…

3η ΥΠΕ

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/

%d bloggers like this: