ΔΙΑΦΟΡΑ

Κοινωφελής Εργασία: Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την δίμηνη παράταση (ΦΕΚ)

This post was originally published on this site

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τη δίμηνη παράταση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (4/2020) για τους 36.500 εργαζόμενους. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μετά το πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απα-σχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολού¬νται για επιπλέον δύο (2) μήνες, υπό τους ίδιους…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: