ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κοινωνικοί Λειτουργοί στην Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. Νόστος

This post was originally published on this site

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. Νόστος προκηρύσσει τις θέσεις: (4) νέες θέσεις εργασίας Κοινωνικού/ής Λειτουργού 2 θέσεις εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: