ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κατώτατος μισθός: Πώς διαμορφώνεται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας – Πίνακας με ποσά

This post was originally published on this site

Στην Ελλάδα ο κατώτατος μεικτός μηνιαίος μισθός για τους υπαλλήλους ανέρχεται σήμερα στα 650 ευρώ και το ημερομίσθιο για εργατοτεχνίτες στα 29,04 ευρώ. Με την εγκύκλιο 7613/395-18-02-2019 του Υπουργείου Εργασίας ορίστηκε ότι τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται μέχρι και 30% ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που έχει συμπληρώσει ο/η εργαζόμενος/η προ…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: