ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ιδιότητα γονέα και τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας

This post was originally published on this site

Συχνά μας τίθενται ερωτήματα αναφορικά με τη δυνατότητα μοριοδότησης λόγω ιδιότητας τέκνων μονογονεϊκών οικογενειών σε διάφορους διαγωνισμούς και προκηρύξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 6 του ν. 3838/2010, «Γονείς και τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας ορίζονται ως ακολούθως: Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής…

Source

https://ergasiakanea.eu/

Add Comment

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: