ΔΙΑΦΟΡΑ

Θέση εργασίας στον ΙΤΥΕ Διόφαντος χωρίς πτυχίο

This post was originally published on this site

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΌς ΑΝΑΦΟΡΆς Κ.1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: Υποστήριξη και αναβάθμιση λειτουργίας εφοδιαστικής αλυσίδας σχολικών βιβλίων…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: