ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση Εργασίας στην Equal Society

This post was originally published on this site

img

Θέση για το Τμήμα Λογιστηρίου & Διοικητικής Υποστήριξης στην Equal Society

Προφίλ Υποψηφίου:

  • Πτυχίο στους κλάδους Οικονομικής / Λογιστικής
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Αρμοδιότητες

  • Υποστήριξη σε Διοικητικές Εργασίες
  • Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και λογιστικών εγγραφών
  • Τήρηση ψηφιακών και συμβατικών οικονομικών αρχείων
  • Υλοποίηση εργασιών μηνιαίου κλεισίματος και οικονομικών αποτελεσμάτων σε συνεργασία με τον Λογιστή
  • Τήρηση ταμείου
  • Γνώση λογιστικής διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@equalsociety.gr με τον κωδικό θέση Λ/Δ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών έως 26 Φεβρουαρίου 2021.

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: