ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση εργασίας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Φαιναρέτη

This post was originally published on this site

img

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για τη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας (περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές), η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Φαιναρέτη καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παρακάτω θέση εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου (1 έτους), η οποία δύναται να ανανεωθεί ως αορίστου:

  1. Μαία/ευτής – Μερικής Απασχόλησης (Δευτέρα – Παρασκευή 6ώρες ημερησίως)

Απαραίτητα Προσόντα

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαίας/ευτή

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Γνώση χρήσης Η/Υ (ενότητες Word, Excel, Internet)

Γνώση αγγλικής γλώσσας

Αποδεδειγμένη 5ετής εργασιακή εμπειρία

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Εργασιακή εμπειρία σε πρωτοβάθμιες δομές φροντίδας εγκύων, λεχωίδων και νέων μητέρων

Εμπειρία στην ανίχνευση ψυχικών διαταραχών στην περιγεννητική περίοδο και στη συμβουλευτική ευάλωτων ψυχικά γυναικών στην αντίστοιχη περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση admin@fainareti.gr μέχρι και την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας στο θέμα του μηνύματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «Μαία/ευτής – Μερικής Απασχόλησης».

Έπειτα από αξιολόγηση των βιογραφικών και μέχρι τη Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, η εταιρεία θα επικοινωνήσει με τους επιλεχθέντες υποψήφιους, για τη διεξαγωγή συνέντευξης, στην οποία οι κληθέντες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την θέση εργασίας.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της ΑμΚΕ Φαιναρέτη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, σας ενημερώνουμε πως τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαγράφονται οριστικά δύο μήνες μετά την κάλυψη της θέσης εργασίας.

 Για την εταιρεία,

Μαρία Δάγλα

Πρόεδρος ΔΣ.

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: