ΔΙΑΦΟΡΑ

Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών του ΕΚΚΕ

This post was originally published on this site

Εντός του τρέχοντος έτους και στο χρονικό διάστημα των επόμενων μηνών το Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών (ΙΠΕ) του ΕΚΚΕ προτίθεται να προκηρύξει δύο θέσεις ερευνητών Γ΄ βαθμίδας σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν στον στρατηγικό προγραμματισμό του νεοπαγούς Ινστιτούτου και, παράλληλα, ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας για καινοτομικές…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: