ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέσεις εργασίας στην Α.μ.Κ.Ε “Σύνθεση”

This post was originally published on this site

Η Α.μ.Κ.Ε “Σύνθεση” ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2000. Είναι επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρία που σκοπό της έχει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινοτικής ψυχιατρικής, και έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Λειτουργεί σύμφωνα με το ’ρθρο 11 του Νόμου Υπ’ Αριθμ. 2716/1999. Νόμιμη Εκπρόσωπος της Εταιρίας είναι η κυρία Κ. Παπαϊωάννου, Ψυχίατρος….

Θέσεις εργασίας στην Α.μ.Κ.Ε “Σύνθεση”

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: