ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θέσεις εργασίας σε ΜΚΟ

This post was originally published on this site

Θέσεις εργασίας στην Κάριτας Ελλάς Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Εκπαιδευτικό -μία (1) έως τρεις (3) θέσεις- για την περιοχή της Αθήνας. Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020. Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα Φαρσί για την περιοχή της Λέσβου. Καταληκτική προθεσμία υποβολής…

Θέσεις εργασίας σε ΜΚΟ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: