ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

This post was originally published on this site

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση δύο εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς/διοικητικές υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD). Οι επιτυχόντες υποψήφιοι και οι επιτυχούσες υποψήφιες που θα προσληφθούν από…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: