ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμελητήριο Αρκαδίας: Επιδοτούμενη κατάρτιση ανέργων (Ποσό επιδότησης 2000 ευρώ)

This post was originally published on this site

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας υλοποιεί την Πράξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ» του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση » του Ε.Π. «Πελοπόννησος». Η ενταγμένη πράξη, η οποία περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ, αναφέρεται στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και περιπτώσεις υποθέσεων (cases), για την…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: