ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Επίδομα 534 ευρώ: Εγκρίθηκε η πληρωμή – Δικαιούχοι

This post was originally published on this site

Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων επτά ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (250.416.507,37 €) από τον Ε.Φ. 1033-501- 0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικ. έτους 2021, για 505.866 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν σε: α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τους μήνες Δεκέμβριο 2020, Ιανουάριο…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: