ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΟΔΥ: Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13915/ 10-06-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

This post was originally published on this site

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13915/ 10-06-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΠΕ Διοικητικού 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: