ΔΙΑΦΟΡΑ

Ενημερωτικό Δελτίο Α.Σ.Ε.Π. 19/04/2021

This post was originally published on this site

1. 7Κ/2020: Β’ Πρόσκληση για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών κατηγορίας ΠΕ   2. Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών λοιπού εξοπλισμού γραφείου   3. 1Ε/2020: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων (Κωδ. Θέσεων: 10003 & 10004)   4. 2Κ/2021: Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής   5. 1Γ/2019: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων επιλαχόντων   6. 2Ε/2021: Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: