ΔΙΑΦΟΡΑ

Ενημερωτικό Δελτίο Α.Σ.Ε.Π. 01/04/2021

This post was originally published on this site

1. 2Ε/2020: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων (Κ.Θ. 10001 & 10002)   2. 7Κ/2019: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων TΕ   3. 2K/2021: Εκκίνηση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: