ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εγκρίθηκε η πληρωμή για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) & και για το Επίδομα Στέγασης

This post was originally published on this site

Έγκριση Δαπάνης Πληρωμής Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Νοεμβρίου 2020 Εγκρίνουμε δαπάνη ύψους πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (54.790.292,68€) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ειδικού Φορέα 1033 – 202 ΑΛΕ 2310506004 οικονομικού έτους 2020, προκειμένου…

Source

https://ergasiakanea.eu/category/epikairotita%d bloggers like this: