ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημοτικό βρεφοκομείο Αθηνών: Έναρξη εγγραφών 2020-2021

This post was originally published on this site

Έναρξη εγγραφών 2020-2021, για παιδιά που θα φιλοξενηθούν για πρώτη φορά.

Οι αιτήσεις νέων εγγραφών, για παιδιά που επιθυμούν να φιλοξενηθούν στους σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την περίοδο 2020-2021, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. (https://www.dbda.gr/) και αφορούν:

Νήπια, γεννημένα το έτος 2017 και έως την 31/03/2018

Βρέφη, γεννημένα από την 01/04/2018 έως και την 31/03/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής είναι:

α) η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης &

β) η αποστολή των δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι οι φάκελοι που αποστέλλονται θα πρέπει να είναι πλήρεις. Ελλιπείς φάκελοι αυτομάτως θα απορρίπτονται.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Εγγραφής5/7/2020 έως 22/7/2020

Καταληκτική ημερομηνία Αποστολής Δικαιολογητικών: 23/7/2020 [βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (courier)].

Πληροφορίες Εγγραφών 2020-2021

Οδηγίες Δημιουργίας/Σύνδεσης Λογαριασμού Χρήστη

Οδηγίες Συμπλήρωσης & Υποβολής Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αιτήσεων 2020-2021

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: