ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΔΕΗ: Οι δικαιούχοι για το νυχτερινό ρεύμα – Τι ισχύει για το χειμερινό ωράριο

This post was originally published on this site

Οι δικαιούχοι για το νυχτερινό ρεύμα ανακοινώθηκαν από την ΔΕΗ, καθώς τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ρεύμα από σήμερα 1/11.

Μάλιστα, το χειμερινό νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο της περιόδου 2020-2021, είναι σε ισχύ μέχρι την 30η Απριλίου 2021.

Σημειώνεται πως δικαιούχοι είναι οι πελάτες της ΔΕΗ που κάνουν χρήση του οικιακού νυχτερινού τιμολογίου Γ1, myHome Online και myHome Enter με τμηματικό ωράριο.

Ακόμη, για το ωράριο χειμερινής περιόδου ισχύουν τα εξής:

15:00-17:00 και 02:00-08:00 για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων μ’ αυτήν νησιών,
15:30-17:30 και 02:00-08:00 για τους πελάτες των μη συνδεδεμένων νησιών
Προστίθεται πως σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ Α.Ε. οι «καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον Προμηθευτή τους».

Διευκρινίζεται, ακόμη, πως «για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) συνεχούς ωραρίου, ισχύει το υφιστάμενο ωράριο 23:00 έως 07:00».

Σημειώνεται, τέλος, «ότι το συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00 όλο το έτος) δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη. Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν, όμως, να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο».

https://ergasiakanea.eu/category/epidomata/feed%d bloggers like this: