ΔΙΑΦΟΡΑ

Δήμος Σοφάδων: Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας

This post was originally published on this site

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών.  Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ,).  Τίτλος – πιστοποιητικό σπουδών.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης….

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: